چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۸

معرفی مهمان های جشن آفرین 1397


مصاحبه اختصاصی خانه آفرین با خانم عذرا وکیلی


مصاحبه اختصاصی خانه آفرین با رضا بابک


مصاحبه اختصاصی خانه آفرین با فریدون عموزاده خلیلی


مصاحبه اختصاصی خانه آفرین با محمود برآبادی


مصاحبه اختصاصی خانه آفرین با بهروز غریب پور


مصاحبه اختصاصی خانه آفرین با مصطفی رحماندوست


درباره خانه فرهنگ و هنر آفرین

خانه فرهنگ و هنرآفرین با شعار ، “آفرین بر کودک دیروز، امروز و فردا” قصد دارد تا با استفاده از تجربیات خردمندان و پیشکسوتان و با‌ پرورش استعداد های سرشار فرزندان این سرزمین زمینه‌ی رشد و بالندگی را در عرصه فرهنگ و هنر کودک و نوجوان فراهم آورد.